IT-plattform för hela den akuta vårdkedjan


Aweria är nästa generations informationssystem för prehospital och sjukhusanknuten akutsjukvård. Aweria-plattformen håller koll på alla informationsflöden kring den akuta patienten, från att ett ärende påbörjas hos en larmcentral, när patienten möter ambulanspersonal, tills patienten kan skrivas in på en vårdavdelning/hälsocentral eller gå hem. Antingen direkt eller via akuten.

Grunden till plattformen är en digital infrastruktur som samordnar all data och integrerar med närliggande externa system. I normalfallet brukar en Aweria-installation kopplas till 10-20 integrationspunkter för att kunna åstadkomma en sammanhållen akut vårdkedja. Exempel på integrationer är anslutning till övervakningsutrustning, single sign-on, kontexthanterare, lab- och röntgeninformationssystem, personalkatalog, journalsystem, larmcentral och fordonsdator i ambulans.

Aweria erbjuder moderna mjukvaruapplikationer av hög kvalitet som ger vårdpersonal total översikt över patientflödena i den akuta vårdkedjan, med funktioner för strukturerad vårddokumentation, beslutsstöd, samarbete, kommunikation och mycket mer.

Aweria Desktop


Den största Aweria-applikationen som främst används på stationära datorer av personal på ambulanscentral, akutmottagning och vårdavdelning. Behöriga användare kan se aktuella patientbesök, ärenden och ambulanser samt läsa och skriva akutjournaler i realtid, för alla patienter som befinner sig i ambulans eller på en akutmottagning. Innehåller även funktioner för historik, rapporter, datavisualisering och administratörsfunktioner.

Aweria Ambulance


Ny applikation för ambulanspersonal som används på surfplattor, i ambulanserna och hemma hos patienten. Applikationen är plattformsoberoende och fungerar lika bra på iPad som Android- och Windows-baserade enheter. Systemet hanterar inloggning via en Inera-certifierad lösning som med vilken det räcker att logga in med SITHS-kort en gång i början av arbetspasset och därefter kan man snabbt logga in endast med hjälp av angiven unik pinkod. Med samma inloggning får ambulanspersonalen enkelt tillgång till patientens vårdhistorik via NPÖ, oavsett om det är en inom- eller utomlänspatient. Innehåller inbyggda funktioner för att stödja samarbete mellan personal i ambulans och exempelvis läkarkompetens inne på sjukhuset med hjälp av text- och videokommunikation.

Aweria Mobile


Den mobila versionen av Aweria för personal på akutmottagningar som arbetar med surfplatta bedside eller på annan plats. Baserad på samma tekniska lösning som Aweria Ambulance vilket innebär att även Mobile är plattformsoberoende och stödjer inloggning med pinkod m.m.

Aweria Flowlab


Awerias mest avancerade verktyg för dataaanalys och flödessimulering som riktar sig till vårdekonomer, vårdlogistiker, processarkitekter, klinik- och verksamhetschefer och andra som har ett övergripande ansvar för att förbättra flödena inom den akuta vårdkedjan. Hjälper till att hitta flaskhalsar och föreslå förbättringar i den akuta vårdprocessen, där man kan pröva tänkta förändringar och se vilka effekter de förväntas ge via simulatormjukvaran, innan de genomförs i verkligheten.

Aweria samordnar den prehospitala och sjukhusanknutna akutsjukvårdens informationsflöden i en sammanhängande plattform.

Boka demo

Kostnadsfri demonstration


Se hur Aweria-plattformen fungerar i verkligheten. Vi kommer gärna och demonstrerar systemet hos er!

Boka