Sunderby sjukhus frigör minuter för varje patient

Region Norrbotten var en av de första att implementera Awerias digitala plattform i akutsjukvården. Personalen får en mycket bättre överblick och berättar hur patientsäkerheten har ökat och att samarbetet mellan ambulans och akutmottagningen har förbättrats. Hör representanter för Sunderby sjukhus berätta om hur verksamheten har påverkats sedan införandet.