Vi ville digitalisera akut- och ambulanssjukvården

År 2005 var vi några IT-konsulter från Chalmers som kom i professionell kontakt med akutsjukvården genom ett projekt med VGR.


Uppdraget var bland annat att analysera och föreslå lösningar kring problematiken med verksamhetens komplexa informationsflöden. Till vår förvåning upptäckte vi att det mesta dokumenterades med pappersblanketter och penna. Vi insåg vilka risker och säkerthetsbrister det innebar och att det fanns stora möjligheter till förbättring.

Vi förstod också att med vår kunskap kring samordnad digital informationshantering skulle vi kunna göra stor skillnad för en modern och trygg sjukvård. Dessutom fanns det ett stort behov av att kunna överblicka flöden och möjliggöra verksamhetsutveckling för hög patientersäkerhet och god vårdkvalitet. Vi lade grunden för Aweria som IT-plattform med fokus på akutsjukvården.

Vi har också kunnat konstatera att vår plattform inte bara löser informationshanteringen. Den är även ett viktigt verktyg i akutsjukvårdens förbättringsarbete med verksamhetens logistik.

Sedan starten har vi förstärkt vår kompetens med bl.a. narkosläkaren Kjell Nilsson. Han är en av de läkare i Sverige som har längst erfarenhet av att analysera, och med hjälp av IT, förbättra akutvårdens processer och informationsflöden.

Vi har även fått förstärkning på ordförandeposten genom Ulf Lindskog, med bakgrund som grundare och VD på ambulansföretaget Ulfab (numera del av Falck.)

Genom vårt täta samarbete med våra kunder och samarbetspartner är vi tydligt förankrade i sjukvårdens behov och krav.

 

Vår målsättning är att digitalisera akutsjukvården
med hjälp av IT i världsklass!

Boka demo

Kostnadsfri demonstration


Se hur Aweria-plattformen fungerar i verkligheten. Vi kommer gärna och demonstrerar systemet hos er!

Boka