“Aweria Mobile har varit till
jättestor nytta under pandemin”

Ulrika Arvidsson, sjuksköterska Umeå Akutmottagning

Läs kundcase

Aweria Mobile till hjälp under Coronapandemin

Aweria Mobile har varit till stor nytta på Norrlands Universitetssjukhus i Umeå, för att organisera och planera patientbesök i en annorlunda kontext.

Läs vidare

Faktabaserade beslut i Halland med hjälp av AI

Region Halland fick insikter kring verksamheten genom pilotprojektet av Aweria Analytics. Efter den sammanställda rapporten kan de ta faktabaserade beslut för en bättre verksamhet.

Läs vidare

Sunderby sjukhus frigör minuter för varje patient

Med Aweria Emergency Department får läkare och sköterskor en samlad bild av varje patient och frigör minuter för varje besök.

Läs vidare

Aweria Mobile till hjälp under Coronapandemin

När Coronapandemin bröt ut i början av år 2020 kom Aweria Mobile till stor nytta på Umeå Akutmottagning. Aweria Mobile är den mobila lösningen av Aweria för akutmottagningar, för ett flexibelt arbetssätt och patientnära dokumentation och behandling oavsett var patienten befinner sig.

Precis som på många andra ställen flyttades akutmottagningens väntrum utomhus i samband med Coronapandemin, med helt andra förutsättningar. Med hjälp av Aweria Mobile kunde personalen på akutmottagningen registrera patienterna redan innan de blev inkallade att träffa en triagesjuksköterska i ett behandlingstält. Genom Aweria Mobile kunde personalen få en översikt över alla patienter som väntade på att få träffa vårdpersonal och kunde på så sätt planera besöken mer strukturerat. Genom att markera patienter med hög risk för Covid, visste vårdpersonalen i förväg även vilken skyddsutrustning som krävdes vid mötet.

“Aweria Mobile har varit till jättestor nytta! Vi har kunnat planera på ett helt annat sätt jämfört med om vi bara hade haft en stationär dator inne i behandlingstältet”, berättar Ulrika Arvidsson, ledningssjuksköterska på akutmottagningen vid Norrlands Universitetssjukhus.

Region Västerbotten var den första regionen att komma igång med Aweria Mobile och har varit med från starten att ta fram och utveckla produkten. Utöver att vara till hjälp i en förändrad kontext under pandemin finns flera fördelar att använda Aweria Mobile inom akutsjukvården. Då akutsjukvården handlar om att ansvara för flera patienter samtidigt är det till stor fördel att ha ett digitalt verktyg som är lika flexibelt som arbetet på avdelningen. Möjligheten att enkelt ta med sig patientjournalen in till varje patient, utan att först ta sig till en stationär dator, sparar tid och underlättar för patientnära behandling och registrering av patientdata i realtid.

Ulrika beskriver särskilt nyttan vid svårt sjuka patienter som behöver ständig övervakning. Då vårdpersonalen behöver följa med patienten till exempelvis röntgen kan de nu fortsätta behandling och dokumentation under hela händelseförloppet, vilket ökar både effektivitet och patientsäkerhet. Aweria Mobile är ett modernt verktyg som ständigt utvecklas framåt tillsammans med vårdpersonalen.

“Det är roligt att få vara med från början. Generellt blir ju samhället mer mobilt och det här är något som uppskattas av nästa generation”, säger Ulrika.

Faktabaserade beslut i Halland med hjälp av AI

Region Halland var först ut med att pilottesta Aweria Analytics, en tjänst som analyserar dataflöden och presenterar fakta och scenarion för olika förbättringsåtgärder i verksamheten. Resultatet blir en periodvis levererad rapport med insikter för att ta arbetet i akutverksamheten framåt. Tjänsten ger även tillgång till ett digitalt interaktivt verktyg för att verksamheten själva ska kunna gå in och enkelt utforska den data som ligger till grund för de analyser som rapporten berör.

Region Halland ligger i framkant när det gäller dataanalyser för vidareutveckling av sjukhusverksamheten, så kallad informationsdriven vård. Syftet är att förbättra sjukvården genom att ta faktabaserade beslut istället för att gå på känsla, som inte alltid stämmer överens med verkligheten. Efter att Region Halland tagit del av Awerias rapport med insikter kring arbetet på akutmottagningen kunde verksamhetsledningen titta vidare på konkreta förbättringsområden.

En intressant upptäckt var bland annat hur rutinerna för labbprovtagning påverkade genomloppstiden inne på akutmottagningen och antalet samtidiga patienter på avdelningen. Genom den objektiva informationen kunde ledningen ta ett faktabaserat beslut att optimera de rekommenderade provtagningspaketen per kontaktorsak och prioritetsnivå. På så sätt kan de nu öka utflödet av patienter samtidigt som varje paket fortfarande uppfyller sitt syfte.

“Ett av våra mål är att minska crowding och antalet samtidiga patienter på akutmottagningen, och då är data från Aweria ett av de viktigaste verktygen vi har operativt i verksamheten. Det har kommit fram mycket intressant fakta i projektet och det finns mycket stor potential i den här sortens analyser”, säger Jonas Hultgren, verksamhetschef för akutsjukvården i Region Halland.

Efter pilotprojektet ser regionen stor potential i tjänsten för att fortsätta vidareutveckla verksamheten. Det handlar om att ta rätt beslut baserade på fakta, för att lägga resurser inom rätt områden och på så vis öka effektiviteten, kontrollen över patientutflödet och härigenom även patientsäkerheten.

Sunderby sjukhus frigör minuter för varje patient

Region Norrbotten var en av de första att implementera Awerias digitala plattform i akutsjukvården. Personalen får en mycket bättre överblick och berättar hur patientsäkerheten har ökat och att samarbetet mellan ambulans och akutmottagningen har förbättrats. Hör representanter för Sunderby sjukhus berätta om hur verksamheten har påverkats sedan införandet.

Vill du se hur Aweria-plattformen fungerar i praktiken?

Har du frågor eller funderingar? Kontakta oss! Vi kommer gärna och demonstrerar systemet hos er.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Vill du få nyheter från oss direkt i din mail? Prenumerera på vårt digitala nyhetsbrev som kommer ut 4 gånger om året.