Kundcase

Om hur våra kunder har förbättrat akutsjukvården med hjälp av Awerias digitala system

Region Halland ökar patientsäkerheten

Under 2017 infördes Aweria i akutmottagningsverksamheten på Hallands sjukhus. Tidigare system med akutjournaler i pappersformat gjorde det svårt att följa upp verksamheten och få ut statistik som underlag för beslut och verksamhetsutveckling. Med digitala journaler har patientsäkerheten ökat och de nya kraven från socialstyrelsen uppfyllts, enligt en projektrapport som tagits fram av Region Halland.

Idag upplever verksamheten att det är enklare att följa patienten genom den akuta vårdkedjan, bland annat eftersom flera professioner har tillgång till akutjournalerna samtidigt, vilket underlättar prioritering och behandling. Resurserna utnyttjas mer effektivt, det blir enklare att följa patienterna och att ta ut underlag för dialog, redovisning och beslut. Man upplever även en märkbart ökad kvalitet på dokumentationen kring varje patient och kring varje skeende i akutvårdkedjan.

Sunderby sjukhus frigör minuter för varje patient

Region Norrbotten var en av de första att implementera Awerias digitala plattform i akutsjukvården. Personalen får en mycket bättre överblick och berättar hur patientsäkerheten har ökat och att samarbetet mellan ambulans och akutmottagningen har förbättrats. Hör representanter för Sunderby sjukhus berätta om hur verksamheten har påverkats sedan införandet.