Faktabaserade beslut i Halland med hjälp av AI

Region Halland var först ut med att pilottesta Aweria Analytics, en tjänst som analyserar dataflöden och presenterar fakta och scenarion för olika förbättringsåtgärder i verksamheten. Resultatet blir en periodvis levererad rapport med insikter för att ta arbetet i akutverksamheten framåt. Tjänsten ger även tillgång till ett digitalt interaktivt verktyg för att verksamheten själva ska kunna gå in och enkelt utforska den data som ligger till grund för de analyser som rapporten berör.

Region Halland ligger i framkant när det gäller dataanalyser för vidareutveckling av sjukhusverksamheten, så kallad informationsdriven vård. Syftet är att förbättra sjukvården genom att ta faktabaserade beslut istället för att gå på känsla, som inte alltid stämmer överens med verkligheten. Efter att Region Halland tagit del av Awerias rapport med insikter kring arbetet på akutmottagningen kunde verksamhetsledningen titta vidare på konkreta förbättringsområden.

En intressant upptäckt var bland annat hur rutinerna för labbprovtagning påverkade genomloppstiden inne på akutmottagningen och antalet samtidiga patienter på avdelningen. Genom den objektiva informationen kunde ledningen ta ett faktabaserat beslut att optimera de rekommenderade provtagningspaketen per kontaktorsak och prioritetsnivå. På så sätt kan de nu öka utflödet av patienter samtidigt som varje paket fortfarande uppfyller sitt syfte.

“Ett av våra mål är att minska crowding och antalet samtidiga patienter på akutmottagningen, och då är data från Aweria ett av de viktigaste verktygen vi har operativt i verksamheten. Det har kommit fram mycket intressant fakta i projektet och det finns mycket stor potential i den här sortens analyser”, säger Jonas Hultgren, verksamhetschef för akutsjukvården i Region Halland.

Efter pilotprojektet ser regionen stor potential i tjänsten för att fortsätta vidareutveckla verksamheten. Det handlar om att ta rätt beslut baserade på fakta, för att lägga resurser inom rätt områden och på så vis öka effektiviteten, kontrollen över patientutflödet och härigenom även patientsäkerheten.