Region Halland ökar patientsäkerheten

Under 2017 infördes Aweria i akutmottagningsverksamheten på Hallands sjukhus. Tidigare system med akutjournaler i pappersformat gjorde det svårt att följa upp verksamheten och få ut statistik som underlag för beslut och verksamhetsutveckling. Med digitala journaler har patientsäkerheten ökat och de nya kraven från socialstyrelsen uppfyllts, enligt en projektrapport som tagits fram av Region Halland.

Idag upplever verksamheten att det är enklare att följa patienten genom den akuta vårdkedjan, bland annat eftersom flera professioner har tillgång till akutjournalerna samtidigt, vilket underlättar prioritering och behandling. Resurserna utnyttjas mer effektivt, det blir enklare att följa patienterna och att ta ut underlag för dialog, redovisning och beslut. Man upplever även en märkbart ökad kvalitet på dokumentationen kring varje patient och kring varje skeende i akutvårdkedjan.