Aktuellt

Senaste nytt från oss på Aweria

Awerias specialistsystem integreras med Cosmic för framtidens akutsjukvård

16 november, 2023

Awerias specialistsystem för akutsjukvård integreras med Cosmic, i ett samarbete med Cambio innovation.

Samarbetet innebär att Aweria blir ett av de första specialistsystemen som integreras med den nya Cosmic-plattformen, som snart blir tillgänglig för 17 svenska sjukvårdsregioner. Resultatet är en sömlös lösning där Cosmic och Aweria fungerar tillsammans för att effektivisera och förbättra akutsjukvårdsprocesserna.

Inom akutsjukvården kommer vårdpersonal kunna dra nytta av unika applikationer för översikt, dokumentation, logistik och kommunikation, specifikt utvecklade för akutsjukvårdens arbetsflöden. Detta eliminerar behovet av dubbeldokumentation och säkerställer att all information finns tillgänglig för vårdpersonal i realtid genom hela den akuta vårdkedjan, sömlöst integrerad med sjukhusets journalsystem.

Den integrerade lösningen ger akutsjukvården utökade möjligheter till forskning och verksamhetsutveckling, och inkluderar inbyggda AI-baserade beslutsstöd och scoringsystem.

Den första versionen av integrationen förväntas vara klar i början av 2024.

Akutläkarpodden: Sveriges akutmottagningar behöver specialistsystem

15 december, 2022

Daniel Gustafsson, verksamhetschef för akutsjukvården i Region Örebro län, har nyligen skrivit en rapport där han sammanställer kraven från flera svenska akutmottagningar och budskapet är tydligt: Vi behöver ett specialistsystem för akutsjukvård.

Universitetssjukhuset i Örebro är ett av flera sjukhus som just nu håller på att införa nytt sjukhusövergripande journalsystem, men tyvärr har akutens krav fallit mellan stolarna. Nu höjs röster från flera håll om riskerna med ett scenario där akuten inte har ett bra it-stöd för sin verksamhet, vilket kan leda till bristande patientsäkerhet, ineffektivitet, en försämrad arbetsmiljö och missnöje bland personalen.

Veckans avsnitt av Akutläkarpodden gästas av Daniel Gustafsson och David Edberg, akutläkare i Region Halland, där de berättar om sin kamp för att få ett integrerat digitalt specialistsystem som möter akutens behov som komplement till det sjukhusövergripande journalsystemet.

Som utvecklare av Sveriges ledande digitala specialistsystem för akutsjukvård ville vi från Awerias sida självklart stötta Akutläkarpodden att nå ut med detta budskap och är med som sponsorer i veckans avsnitt. Vi hann även växla några ord med David efter podden och passade på att fråga vad Aweria betyder för honom i arbetet som läkare på akuten:

David Edberg, specialistläkare i akutsjukvård, Region Halland och överläkare ambulansen, Västra Götalandsregionen

”Akuten är en högflödesmottagning, med många patienter samtidigt och stort inflöde av nya patienter med olika allvarlighetsgrad av skador och sjukdom. Det ställer stora krav på effektiv logistik för att inte patienter ska bli bortglömda, få vänta för länge eller bli felaktigt prioriterade.

Aweria hjälper mig att ha överblick på vilka patienter som befinner sig på akuten, hur sjuka dom är och därigenom hur jag ska prioritera min tid. Som ledningsläkare kan jag fördela patienterna i våra olika team så att arbetsbördan är jämn, och flytta patienter mellan team om det uppstår flaskhalsar någonstans.

När jag jobbar i team med Aweria kan jag enkelt ordinera läkemedel, provtagning och andra åtgärder. I systemet syns det tydligt att det kommit nya ordinationer så jag behöver inte vara orolig att en ordination missas. Jag kan också enkelt överblicka patientens vitalparametrar, se om det kommit röntgensvar eller lab-svar utan att behöva hoppa in i journalen.

Innan vi hade Aweria arbetade vi med papper och penna, så som många akutmottagningar fortfarande gör idag, och jag är så glad att vi hittat ett lätt och snyggt system som gör vårt arbete så mycket enklare.”

Lyssna på veckans avsnitt av Akutläkarpodden här:

https://akutlakarpodden.libsyn.com/akutliggare

Sjukhusläkaren: Aweria förutsättning för informationsdriven vård

9 november, 2022

Tidningen Sjukhusläkaren var nyligen på plats hos vår kund i Region Halland för att skriva ett reportage om hur de jobbar med data för verksamhetsutveckling – så kallad informationsdriven vård.

En grundförutsättning för att jobba med datadriven forskning och verksamhetsutveckling är att det finns detaljerad data om verksamhet och patientflöden på akutmottagningen. Nyckeln till att få in bra data är att personalen har ett enkelt och användarvänligt it-stöd som registrerar data automatiskt när det används. Aweria ger i detta hänseende dubbla fördelar för akutsjukvården som i realtid har ett digitalt verktyg för översikt, dokumentation, styrning och kommunikation, och samtidigt får tillgång till kvalitativ verksamhetsdata för forskning och utveckling.

– Jag tror inte att någon av oss som jobbar på akutmottagningarna här i Halland skulle kunna fungera i vår kliniska vardag utan det här systemet, säger Ellen Tolestam Heyman

Läs hela artikeln om fördelarna med ett digitalt specialistsystem på akuten och vilka möjligheter det ger för verksamheten i realtid och för forskning, utveckling och AI:

https://www.sjukhuslakaren.se/kan-ai-oka-patientsakerheten/

Nya investerare i Aweria

14 april, 2021

Vi är glada och stolta att kunna meddela att Aweria stärker upp verksamheten genom att investerarna Johan Lindqvist och Niclas Hugosson kommer in i bolaget, både som delägare och aktiva styrelsemedlemmar.

Johan och Niclas har en lång bakgrund inom health tech och har tidigare grundat och byggt upp e-hälsobolagen Carasent och Evimeria, som utvecklar journalsystemet Webdoc.

Tillsammans med befintliga ägare har de deltagit i en nyemission som ett finansieringstillskott för vår strategi för produkt- och marknadsutveckling.

Välkomna Johan och Niclas till Aweria!

Aweria har fått två nya kvalitetscertifikat

4 juni, 2020

De senaste åren har vi på Aweria genomfört en större kvalitetssatsning och har nu fått två nya certifikat som resultat av ett hårt arbete. Certifikaten blev klara i maj 2020 och utfärdades av RISE.

Det första certifikatet gäller en satsning på produkten Aweria, där Aweria som medicinteknisk produkt har gått upp ett steg i CE-klass och nu är certifierad som klass 2a enligt direktiv 93/42/EEG. Detta innebär en kvalitetssäkring av produkten och möjlighet till en mer avancerad funktionalitet.

Awerias kvalitetsledningssystem har även fått ett stort upplyft och är nu ISO 13485-certifierat. Det innebär att Aweria följer kraven i den internationella standarden ISO 13485 och att processerna för att ständigt driva företaget och produkten framåt har fått en noggrann genomgång och förbättring.

Vi är väldigt glada och stolta över att vi har fått våra nya kvalitetscertifikat och ser fram emot att fortsätta utveckla både produkt och företag för att uppnå marknadens bästa digitala stöd för akutsjukvården!

Aweria i EU-finansierat AI-projekt

13 juni, 2019

Projektet ”Artificiell intelligens: för en jämlik vård” – som har målet att utveckla och utvärdera nya AI-baserade kliniska beslutsstöd för akutsjukvård – har beviljats finansiering av Europeiska regionala utvecklingsfonden och Interreg Sverige-Norge med 20 miljoner kronor.

Projektet leds gemensamt av Högskolan i Borås och norska Høgskolen i Østfold och involverar flera akutsjukhus i Sverige och Norge. Aweria är med som plattformsleverantör och utvecklingspartner.

Det är en sannolik förhoppning att detta kommer rädda fler liv, säger projektledare Anders Jonsson i ett pressmeddelande från Högskolan i Borås.

Vi är glada över valet av Aweria som partner och ser fram emot ett gott samarbete i ett spännande projekt!

Läs mer här

Aweria på statsbesök till Irland

27 maj, 2019

Det var ett stort nöje att delta i förra veckans statsbesök tilll Irland, där Aweria och vd Karl Ahlstedt var en del av den svenska näringslivsdelegationen.

Vi tackar Business Sweden för ett väl genomfört arrangemang och tillfället att inspireras och nå ut med vårt budskap om e-hälsa som möjliggörare av effektiv och säker sjukvård.

Arin Malkomian – Medical Advisor

14 december, 2018

Vi på Aweria strävar efter att utveckla marknadens bästa digitala verktyg för vårdpersonal i akutsjukvården. Därför är vi väldigt glada att kunna meddela att vi har inlett samarbete med en av de främsta profilerna inom svensk akutsjukvård; Arin Malkomian.

Arin är specialistläkare i akutsjukvård, ordförande i SWESEM (Swedish Society for Emergency Medicine) och kommer senast från en tjänst som övergripande AT-studierektor på Capio S:t Görans Sjukhus i Stockholm. Arin kommer att stå för den medicinska expertisen i Aweria och säkerställa att de funktioner vi levererar överensstämmer med det akutsjukvården verkligen behöver.

”Det är oerhört viktigt med bra digitala verktyg för just akutsjukvården, med dess bredd och komplexitet. Aweria är ledande i denna utveckling och det känns jättekul att bli delaktig i detta arbete framöver.”

Vi ser fram emot ett gott samarbete och hälsar Arin varmt välkommen till oss på Aweria!

Intelligent maskin ska varna för blodförgiftning

3 december, 2018

Läs intervjun med Awerias vd Karl Ahlstedt i lördagens Göteborgs-Posten. Om akutsjukvårdens utmaningar inom e-hälsa, bakgrunden till hur Aweria startade och hur vi arbetar med utveckling av AI-beslutsstöd för akutsjukvården.

Webbversion