Awerias specialistsystem integreras med Cosmic för framtidens akutsjukvård

16 november, 2023

Awerias specialistsystem för akutsjukvård integreras med Cosmic, i ett samarbete med Cambio innovation.

Samarbetet innebär att Aweria blir ett av de första specialistsystemen som integreras med den nya Cosmic-plattformen, som snart blir tillgänglig för 17 svenska sjukvårdsregioner. Resultatet är en sömlös lösning där Cosmic och Aweria fungerar tillsammans för att effektivisera och förbättra akutsjukvårdsprocesserna.

Inom akutsjukvården kommer vårdpersonal kunna dra nytta av unika applikationer för översikt, dokumentation, logistik och kommunikation, specifikt utvecklade för akutsjukvårdens arbetsflöden. Detta eliminerar behovet av dubbeldokumentation och säkerställer att all information finns tillgänglig för vårdpersonal i realtid genom hela den akuta vårdkedjan, sömlöst integrerad med sjukhusets journalsystem.

Den integrerade lösningen ger akutsjukvården utökade möjligheter till forskning och verksamhetsutveckling, och inkluderar inbyggda AI-baserade beslutsstöd och scoringsystem.

Den första versionen av integrationen förväntas vara klar i början av 2024.

Läs mer