Aweria i EU-finansierat AI-projekt

13 juni, 2019

Projektet ”Artificiell intelligens: för en jämlik vård” – som har målet att utveckla och utvärdera nya AI-baserade kliniska beslutsstöd för akutsjukvård – har beviljats finansiering av Europeiska regionala utvecklingsfonden och Interreg Sverige-Norge med 20 miljoner kronor.

Projektet leds gemensamt av Högskolan i Borås och norska Høgskolen i Østfold och involverar flera akutsjukhus i Sverige och Norge. Aweria är med som plattformsleverantör och utvecklingspartner.

Det är en sannolik förhoppning att detta kommer rädda fler liv, säger projektledare Anders Jonsson i ett pressmeddelande från Högskolan i Borås.

Vi är glada över valet av Aweria som partner och ser fram emot ett gott samarbete i ett spännande projekt!

Läs mer här

Läs mer