It-plattform för hela akutvårdkedjan

Med Aweria samordnas patientinformationen hela vägen från larmcentralen, via ambulansen och in på akutmottagningarna. Sjuksköterskor och läkare får överblick från start och kan styra och planera sitt arbete. Resultatet blir en trygg och dokumenterad akutsjukvård för både patienter och personal.

Aweria är nästa generations informationssystem för prehospital och sjukhusanknuten akutsjukvård som erbjuder moderna mjukvaruapplikationer av hög kvalitet som ger vårdpersonalen total översikt över patientflödena i den akuta vårdkedjan. Bland annat finns funktioner för strukturerad vårddokumentation, beslutsstöd, samarbete och kommunikation.

Plattformen i sig bygger på en digital infrastruktur som samordnar all data och integrerar med närliggande externa system. Aweria är ett öppet och flexibelt system som harmoniserar med nationell e-hälsa, där kunden själv kan välja vilka delar av systemet man vill köra. Via standardiserade integrationsgränssnitt ansluts sedan Aweria till befintlig it-miljö och skapar på så sätt en sammanhållen akut vårdkedja. Exempel på integrationer är anslutning till övervakningsutrustning, single sign-on, dubbelriktad kontexthantering, labb- och röntgeninformationssystem, personalkatalog, journalsystem, larmcentral och fordonsdator i ambulans.

Idag används Aweria inom akutsjukvården i Västerbotten, Norrbotten och Halland.

Aweria Desktop

Kärnapplikationen i Aweria-plattformen som ger en helhetsbild över en regions ambulans- och akutsjukvård med alla systemets delar åtkomliga. Går att integrera i sjukhusets befintliga journalsystem eller som del av en portallösning, och fungerar också att köra fristående.

Aweria Desktop är applikationen som främst används på stationära datorer eller laptops av personal på akutmottagning, ambulanscentral och vårdavdelning. Behöriga användare kan se aktuella patientbesök, ärenden och ambulanser. De kan även läsa och skriva akutjournaler i realtid för alla patienter i ambulanser eller på akutmottagningar. Applikationen innehåller dessutom funktioner för historik, rapporter, datavisualisering och administratörsfunktioner. Detta kan sedan kompletteras med fler applikationer efter behov.

Aweria Prehospital

Plattformsoberoende verktyg för ambulanspersonal. Gör att journalförandet kan börja redan hemma hos patienten eller i ambulansen.

Ett arbetsverktyg anpassat för ambulanspersonalens behov. Används på surfplattor. Verktyget är plattformsoberoende vilket gör att det fungerar lika bra på iPad som Android- eller Windowsbaserade enheter. Man kan smidigt börja journalförandet redan hemma hos patienten och/eller i ambulansen.
Inloggning sker via en Inera-certifierad lösning, som gör att det räcker att logga in med SITHS-kort i början av arbetspasset. Därefter loggar man snabbt in med en unik och personlig pinkod. Med samma inloggning får ambulanspersonalen enkelt tillgång till patientens vårdhistorik via NPÖ, oavsett om det gäller en inom- eller utomlänspatient. Aweria Prehospital har inbyggda funktioner som stödjer samarbetet mellan ambulanspersonal och exempelvis läkarkompetens inne på sjukhuset, med hjälp av text- och videokommunikation.

Aweria Mobile

Plattformsoberoende, mobilt verktyg för akutmottagningen. Gör det smidigt att fortsätta journalförandet efter ambulanspersonalens överlämning.

Den mobila versionen av Aweria, för personal som arbetar på akutmottagning eller sjukhusavdelning med surfplatta bedside eller på annan plats. Baserad på samma tekniska lösning som Aweria Ambulance vilket innebär att även Mobile är plattformsoberoende och fungerar lika bra på iPad som Android- eller Windowsbaserade enheter. Inloggning sker med personlig pinkod. Med digital journaldokumentation som följer patienten från larmcentral och i ambulansen. Ger bland annat tillgång till patientens vårdhistorik via NPÖ, med mera.

Aweria Flowlab

Verktyget för dig som vill göra dataanalyser och se flödessimuleringar, ger utmärkta underlag för dig som arbetar för att förbättra flödena inom den akuta vårdkedjan.

Awerias mest avancerade verktyg för dataanalys och flödessimulering som riktar sig till vårdekonomer, vårdlogistiker, processarkitekter, klinik- och verksamhetschefer och andra som har ett övergripande ansvar för att förbättra flödena inom den akuta vårdkedjan. Hjälper till att hitta flaskhalsar och föreslå förbättringar i den akuta vårdprocessen, där man kan pröva tänkta förändringar och se vilka effekter de förväntas ge via simulatormjukvaran, innan de genomförs i verkligheten.

Aweria ger dig helhetsyn

 

Digital akutjournal

På dator eller surfplatta

Digital ambulansjournal

Sammahållen journalföring

Översiktsvyer & akutliggare

Total överblick över akutens patienter

Beslutsstöd triage

Trygga & snabba bedömningar

Lab & röntgen

Uppdaterat & tillgängligt

Beslutsstöd behandling

Håller koll & påminner om nästa steg

Telemedicin & samarbete

Realtidsjournal, video och chat

Dataanalys & flödessimulering

Optimerar akutsjukvårdens flöden

“Aweria är ett lyft för patientsäkerheten och ger en ökad produktivitet.”

Mattias Morin, Verksamhetschef
Akut omhändertagande, Region Norrbotten

Region Norrbotten var en av de första att implementera Awerias digitala plattform i akutsjukvården. Hör representanter för Sunderby sjukhus berätta om hur verksamheten har påverkats sedan införandet.

Se filmen

Vill du se hur Aweria-plattformen fungerar i praktiken?

Har du frågor eller funderingar? Kontakta oss! Vi kommer gärna och demonstrerar systemet hos er.

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Vill du få nyheter från oss direkt i din mail? Prenumerera på vårt digitala nyhetsbrev som kommer ut 4 gånger om året.