Digitalt hjälpmedel
för hela akutvårdkedjan

Aweria är nästa generations informationssystem för prehospital och sjukhusanknuten akutsjukvård som erbjuder moderna mjukvaruapplikationer av hög kvalitet som ger vårdpersonalen total översikt över patientflödena i den akuta vårdkedjan. Bland annat finns funktioner för strukturerad vårddokumentation, beslutsstöd, samarbete och kommunikation.

Aweria Emergency Department (ED)

Aweria ED är en komplett digital lösning för akutmottagningar. Systemet ger en överblick över avdelningens patienter och belastning och erbjuder en samlad dokumentation av patientjournaler, läkemedelshantering, statistikrapporter och AI-beslutsstöd för effektiv och enkel bedömning och behandling. Applikationen finns både för datorer och mobila enheter, för att underlätta akutmottagningens arbete i en flexibel kontext.

Med Aweria ED får personalen tydlig överblick över alla patienter på avdelningen, belastning och in- och utflöde av patienter i datorn. Avdelningsöversikten underlättar logistik, såsom fördelning av resurser och planering av arbetet, och går enkelt att anpassa till unika användarrollers behov. Det vanligaste är att systemet körs tätt integrerat med med närliggande system, som sjukhusets övergripande journalsystem och monitoreringssystem för vitalparametrar, för att få all information om patienten på ett och samma ställe, men kan även köras fristående. Applikationen innehåller även funktioner för historik, statistikrapporter, datavisualiseringar och administratörsgränssnitt.

Aweria Mobile är applikationen för mobila enheter, med möjlighet att bära med sig journalen in till patienten för patientnära behandling och dokumentation i realtid. Det flexibla verktyget möjliggör att gå direkt mellan patienter, utan mellansteg, och fortsätta dokumentation och övervakning även vid förflyttningar av exempelvis svårt sjuka patienter.

Aweria Prehospital

Plattformsoberoende verktyg för ambulanspersonal. Gör att journalförandet kan börja redan hemma hos patienten eller i ambulansen. Applikationen finns både för datorer och surfplatta, för att underlätta ambulansens arbete i en flexibel kontext med unika behov.

Aweria Prehospital ger möjlighet till patientnära behandling redan vid skadeplatsen och fungerar även offline då Internet-täckning saknas. Uppdragsinformation följer med direkt från larmcentralen, med möjlighet att börja arbeta med uppdraget redan på väg ut till patienten. I journalen finns verktyg för att via touch eller diktering mata in värden enligt SBAR och ABCDE, hantera läkemedel samt underlätta kommunikation och patientöverlämning till annan mottagning. Applikationen integrar mot externa system, såsom monitorering, fordonsdator och Nationell Patientöversikt (NPÖ). Aweria Prehospital har även inbyggda funktioner som stödjer samarbetet mellan ambulanspersonal och exempelvis läkarkompetens inne på sjukhuset, med hjälp av text- och videokommunikation. Applikationen stöds av Android, iOS och Windows. 

För verksamhetsledare erbjuder Aweria Prehospital verktyg för bland annat statistik och rapporter, ekonomi samt administration av region- eller stationsspecifika inställningar. Här ingår bland annat inställningar för fordon, plattor, läkemedel, checklistor och övriga listor som kan skilja sig mellan inrättningar. På så sätt kan Aweria enkelt anpassas till varje unik kund och användare. 

Aweria Analytics

Aweria Analytics är en analystjänst som erbjuder fördjupade insikter om akut- och ambulansverksamheten. Målet är att förbättra processer, logistik och arbetsverktyg som leder till att verksamheten sparar tid, pengar och ökar patientsäkerheten. Tjänsten erbjuds i abonnemangsform där vi jobbar med kunden kring förbättringsåtgärder och utgår från data och därmed informationsbaserade beslut.

Tjänsten Aweria Analytics utgår primärt från det data som samlas in i Aweria kring tider, besök, patientinformation och användarmönster. Även externa källor kan ibland vara aktuella. Arbetet görs med hjälp av explorativ analys och maskininlärning för att hitta mönster och samband. Hypoteser kring förbättringsåtgärder testas genom simuleringar där prediktioner kring förbättringsåtgärder, såsom tid och pengar, utvärderas. Resultatet sammanställs i en rapport men kunder får även tillgång till Flowlab – ett interaktivt verktyg för visualisering och simulering. Arbetet sker iterativt där faktabaserade insikter kring verksamheten redovisas periodvis genom sammanställning av 1-2 rapporter per år. Verksamheten kan på så sätt känna sig trygga i att investeringar av förbättringsåtgärder med stor sannolikhet ger önskad effekt innan de implementeras. Verksamheten har stor möjlighet att själv påverka innehållet och de områden man vill undersöka närmare. Tjänsten är därför flexibel och anpassas efter varje kunds önskemål och behov.

Digitalt verksamhetsstöd

 

Överblick och Kommunikation

 

Smarta beslutsstöd

 

Dataanalys och verksamhetssinsikter

Helhetsyn för patientsäker och trygg behandling

Aweria bygger på en digital infrastruktur som samordnar all data och integrerar med närliggande externa system. It-plattformen är öppen och flexibel och harmoniserar med nationell e-hälsa, där kunden själv kan välja vilka delar av systemet man vill köra. Via standardiserade integrationsgränssnitt ansluts Aweria till befintlig it-miljö och skapar på så sätt en sammanhållen akut vårdkedja där personalen kan kontrollera patientens alla värden på ett samlat ställe. Exempel på integrationer är anslutning till övervakningsutrustning, single sign-on, dubbelriktad kontexthantering mellan Aweria och sjukhusets övergripande journalsystem, labb- och röntgeninformationssystem, personalkatalog, journalsystem, larmcentral och fordonsdator i ambulans.

Aweria är CE-märkt som en klass 2a medicinteknisk produkt och är även certifierat enligt ISO 13485. Detta innebär i praktiken en ständig förbättring av processer och system för att uppnå en kvalitetssäkrad produkt som skapar trygghet för alla användare och patienter.

”Aweria är ett lyft för patientsäkerheten och ger en ökad produktivitet.”

Mattias Morin, Verksamhetschef
Akut omhändertagande, Region Norrbotten

Region Norrbotten var en av de första att implementera Awerias digitala plattform i akutsjukvården. Hör representanter för Sunderby sjukhus berätta om hur verksamheten har påverkats sedan införandet.

Se filmen

Utvecklat för akutsjukvårdens komplexa flöden

Modern plattform med sömlösa integrationer

Insikter baserade på data optimerar verksamheten

Analys av
insamlad data

Aweria samlar in mängder av användar- och patientdata som därefter sammanställs och analyseras.

Datasimulering
för prediktion

Hypoteser kring förbättringsåtgärder testas genom datasimuleringar för att prediktera och
utvärdera deras utfall.

Rapport
med insikter

Sammanställningen presenteras i en rapport med insikter kring verksamhetens flöden, tider och andra områden av verksamhetens intresse.

Förbättrad
verksamhet

Genom tydligt beskrivna insikter kan verksamheten ta faktabaserade beslut kring åtgärder och förbättrade processer. Därmed spara tid, pengar samt öka patientsäkerheten.

Vill du se hur Aweria-plattformen fungerar i praktiken?

Har du frågor eller funderingar? Kontakta oss! Vi kommer gärna och demonstrerar systemet hos er.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Vill du få nyheter från oss direkt i din mail? Prenumerera på vårt digitala nyhetsbrev som kommer ut 4 gånger om året.