Förstärk kapaciteten i den akuta vårdkedjan

Med Aweria samordnas patientinformationen hela vägen från larmcentralen, via ambulans och in på akutmottagningen. Ambulanspersonal, sjuksköterskor och läkare får överblick från start och kan koordinera och planera sitt arbete. Resultatet blir en effektiv, dokumenterad och trygg akutsjukvård för både patienter och personal.

Ökad patientsäkerhet

En sammanhållen akutjournal ger ökad patientsäkerhet.

Läs mer

Förhöjd vårdkvalitet

Påminnelser och beslutsstöd i verksamheten höjer vårdkvaliteten.

Läs mer

Minskade ledtider

Eliminerat behov av dubbeldokumentation minskar ledtider.

Läs mer

Aweria har fått två nya kvalitetscertifikat

4 juni, 2020

De senaste åren har vi på Aweria genomfört en större kvalitetssatsning och har nu fått två nya certifikat som resultat av ett hårt arbete. Certifikaten blev klara i maj 2020 och utfärdades av RISE.

Läs mer

Aweria i EU-finansierat AI-projekt

13 juni, 2019

Projektet “Artificiell intelligens: för en jämlik vård” – som har målet att utveckla och utvärdera nya AI-baserade kliniska beslutsstöd för akutsjukvård – har beviljats finansiering av Europeiska regionala utvecklingsfonden och Interreg Sverige-Norge med 20 miljoner kronor.

Läs mer

Vi är ledande inom
digitala system för akutsjukvård

Aweria är Sveriges första specialiserade it-plattform för akutsjukvård. Funktionerna i systemet utvecklas i samråd med våra kunder utifrån akutvårdens unika förutsättningar och behov. Resultatet är användarvänliga, moderna och säkra applikationer som på bästa sätt effektiviserar, underlättar och hjälper personalen att snabbt fatta rätt beslut.

“Aweria är ett lyft för patientsäkerheten och ger en ökad produktivitet.”

Mattias Morin, Verksamhetschef
Akut omhändertagande, Region Norrbotten

Region Norrbotten var en av de första att implementera Awerias digitala plattform i akutsjukvården. Hör representanter för Sunderby sjukhus berätta om vilka effekter införandet har haft i verksamheten.

Se filmen

Vill du veta mer om Aweria?

Ring oss, eller boka tid för demo

Aweria finns idag i Västerbottens Läns Landsting, Region Halland och Region Norrbotten. Tillsammans skapar vi en tryggare och bättre akutsjukvård.

Kontakta oss