Förstärk kapaciteten i
den akuta vårdkedjan

Med Aweria samordnas patientinformationen hela vägen från larmcentralen, via ambulans och in på akutmottagningen. Ambulanspersonal, sjuksköterskor och läkare får överblick från start och kan koordinera och planera sitt arbete. Resultatet blir en effektiv, dokumenterad och trygg akutsjukvård för både patienter och personal.

Ökad patientsäkerhet

En sammanhållen akutjournal ger ökad patientsäkerhet.

Läs mer

Förhöjd vårdkvalitet

Påminnelser och beslutsstöd i verksamheten höjer vårdkvaliteten.

Läs mer

Minskade ledtider

Eliminerat behov av dubbeldokumentation minskar ledtider.

Läs mer

Akutläkarpodden: Sveriges akutmottagningar behöver specialistsystem

15 december, 2022

Daniel Gustafsson, verksamhetschef för akutsjukvården i Region Örebro län, har nyligen skrivit en rapport där han sammanställer kraven från flera svenska akutmottagningar och budskapet är tydligt: Vi behöver ett specialistsystem för akutsjukvård. Universitetssjukhuset i Örebro är ett av flera sjukhus som just nu håller på att införa nytt sjukhusövergripande journalsystem, men tyvärr har akutens krav […]

Läs mer

Sjukhusläkaren: Aweria förutsättning för informationsdriven vård

9 november, 2022

Tidningen Sjukhusläkaren var nyligen på plats hos vår kund i Region Halland för att skriva ett reportage om hur de jobbar med data för verksamhetsutveckling – så kallad informationsdriven vård. En grundförutsättning för att jobba med datadriven forskning och verksamhetsutveckling är att det finns detaljerad data om verksamhet och patientflöden på akutmottagningen. Nyckeln till att […]

Läs mer

Vi är ledande inom
digitala system för akutsjukvård

Aweria är Sveriges första specialiserade it-plattform för akutsjukvård. Funktionerna i systemet utvecklas i samråd med våra kunder utifrån akutvårdens unika förutsättningar och behov. Resultatet är användarvänliga, moderna och säkra applikationer som på bästa sätt effektiviserar, underlättar och hjälper personalen att snabbt fatta rätt beslut.

”Aweria är ett lyft för patientsäkerheten och ger en ökad produktivitet.”

Mattias Morin, Verksamhetschef
Akut omhändertagande, Region Norrbotten

Region Norrbotten var en av de första att implementera Awerias digitala plattform i akutsjukvården. Hör representanter för Sunderby sjukhus berätta om vilka effekter införandet har haft i verksamheten.

Se filmen

Vill du veta mer om Aweria?

Ring oss, eller boka tid för demo

Aweria finns idag i Västerbottens Läns Landsting, Region Halland och Region Norrbotten. Tillsammans skapar vi en tryggare och bättre akutsjukvård.

Kontakta oss