Förstärk kapaciteten i
den akuta vårdkedjan

Med Aweria samordnas patientinformationen hela vägen från larmcentralen, via ambulans och in på akutmottagningen. Ambulanspersonal, sjuksköterskor och läkare får överblick från start och kan koordinera och planera sitt arbete. Resultatet blir en effektiv, dokumenterad och trygg akutsjukvård för både patienter och personal.

Ökad patientsäkerhet

En sammanhållen akutjournal ger ökad patientsäkerhet.

Läs mer

Förhöjd vårdkvalitet

Påminnelser och beslutsstöd i verksamheten höjer vårdkvaliteten.

Läs mer

Minskade ledtider

Eliminerat behov av dubbeldokumentation minskar ledtider.

Läs mer

Nya investerare i Aweria

14 april, 2021

Vi är glada och stolta att kunna meddela att Aweria stärker upp verksamheten genom att investerarna Johan Lindqvist och Niclas Hugosson kommer in i bolaget, både som delägare och aktiva styrelsemedlemmar. Johan och Niclas har en lång bakgrund inom health tech och har tidigare grundat och byggt upp e-hälsobolagen Carasent och Evimeria, som utvecklar journalsystemet […]

Läs mer

Fokus på förbättringar inom akutsjukvården under Coronapandemin

22 februari, 2021

Coronapandemin har satt en ökad press på akutsjukvården och digitala verktyg har en ännu större betydelse för att klara av den oförutsägbara vardagen. Läs mer om hur våra kunder har förbättrat sin verksamhet under året som gått: AI hjälper till att ta faktabaserade beslut i Halland.  Aweria Mobile underlättar hanteringen av patienter under Coronapandemin.

Läs mer

Vi är ledande inom
digitala system för akutsjukvård

Aweria är Sveriges första specialiserade it-plattform för akutsjukvård. Funktionerna i systemet utvecklas i samråd med våra kunder utifrån akutvårdens unika förutsättningar och behov. Resultatet är användarvänliga, moderna och säkra applikationer som på bästa sätt effektiviserar, underlättar och hjälper personalen att snabbt fatta rätt beslut.

”Aweria är ett lyft för patientsäkerheten och ger en ökad produktivitet.”

Mattias Morin, Verksamhetschef
Akut omhändertagande, Region Norrbotten

Region Norrbotten var en av de första att implementera Awerias digitala plattform i akutsjukvården. Hör representanter för Sunderby sjukhus berätta om vilka effekter införandet har haft i verksamheten.

Se filmen

Vill du veta mer om Aweria?

Ring oss, eller boka tid för demo

Aweria finns idag i Västerbottens Läns Landsting, Region Halland och Region Norrbotten. Tillsammans skapar vi en tryggare och bättre akutsjukvård.

Kontakta oss