Aweria

Akutsjukvårdens digitala medhjälpare


Den akuta vårdkedjan karaktäriseras av ett högt tempo och komplexa flöden. Då gäller det snabbt att kunna fatta korrekta beslut och effektivt ta hand om sina patienter.

Aweria är Sveriges första specialistsystem för akutsjukvård och är framtaget utifrån den prehospitala och sjukhusbundna akutsjukvårdens unika förutsättningar och behov. Awerias inbyggda beslutsstödsfunktioner håller koll på varje patient, påminner och rekommenderar åtgärder enligt verksamhetens riktlinjer.

Systemet samordnar all relevant information kring den akuta patienten från första kontakten med SOS alarm tills patienten läggs in på avdelning eller kan gå hem, vilket ger unika möjligheter för uppföljning och förbättringsarbete med verksamhetens logistik.

 

  • Samlar all relevant information kring den akuta patienten för samtlig behörig personal – i realtid. Sammanhållen journalföring för den prehospitala och sjukhusbundna akutsjukvården.

  • Lyfter triageringen till en ny nivå. Automatiska förslag på prioritet, åtgärder och ordinationer.

  • Total överblick över landstingets samtliga akutpatienter. Oavsett om de befinner sig i ambulans eller på akuten.

  • Total kontroll på vilka åtgärder som ska göras på varje patient. Inbyggda larm- och påminnelsefunktioner. Enkelt för vårdgivare och säkert för patienten.

  • Samordnar all relevant information kring den akuta patienten. Total koll på inkommande ambulanspatienter, övervakningsutrustning, röntgen- och labremisser. Helt integrerat med sjukhusets journalsystem, utan extra inloggningar.

  • Unika möjligheter till analys och förbättringsarbete av logistiken i den akuta vårdkedjan. Aweria Flowlab hjälper till att hitta flaskhalsar i verksamhetens flöden och föreslår potentiella förbättringsåtgärder. Aweria Flowlab ger marknadens mest exakta flödessimulering som automatiskt kalibreras efter verklig data. Dessutom är det enkelt att komma igång.

  • Aweria utvecklas kontinuerligt i tät dialog med våra kunder, vilket resulterar i mer än 4 versionsuppdateringar per år.

Norrbottens Läns Landsting är först med att köra Awerias nya IT-plattform för akutsjukvård fullt ut. Vi åkte till Sunderby Sjukhus och frågade vad införandet har haft för effekter på verksamheten.

ambulanshelikopterSäkra överlämningar

ambulanser som alltid är online


Direkt när ambulanspersonalen fattat beslut om att köra patienten till akuten kan personalen på akutmottagningen se all relevant patientinformation och förbereda sig för patientens ankomst.

Aweria håller koll på hela landstingets ambulanssjukvård i realtid och dirigerar korrekt patientinformation till rätt destination. Vid mottagandet fortsätter arbetet i samma akutjournal som ger en samlad bild av alla vårdhändelser genom hela den akuta vårdkedjan.

Aweria eliminerar helt behovet av dubbeldokumentation. Du behöver aldrig mer slösa tid på att leta information i olika system. Det finns ingen risk att tappa information vid överlämning mellan olika steg i processen.

Boka demo

Kostnadsfri demonstration


Se hur Aweria-plattformen fungerar i verkligheten. Vi kommer gärna och demonstrerar systemet hos er!

Boka