Akutläkarpodden: Sveriges akutmottagningar behöver specialistsystem

15 december, 2022

Daniel Gustafsson, verksamhetschef för akutsjukvården i Region Örebro län, har nyligen skrivit en rapport där han sammanställer kraven från flera svenska akutmottagningar och budskapet är tydligt: Vi behöver ett specialistsystem för akutsjukvård.

Universitetssjukhuset i Örebro är ett av flera sjukhus som just nu håller på att införa nytt sjukhusövergripande journalsystem, men tyvärr har akutens krav fallit mellan stolarna. Nu höjs röster från flera håll om riskerna med ett scenario där akuten inte har ett bra it-stöd för sin verksamhet, vilket kan leda till bristande patientsäkerhet, ineffektivitet, en försämrad arbetsmiljö och missnöje bland personalen.

Veckans avsnitt av Akutläkarpodden gästas av Daniel Gustafsson och David Edberg, akutläkare i Region Halland, där de berättar om sin kamp för att få ett integrerat digitalt specialistsystem som möter akutens behov som komplement till det sjukhusövergripande journalsystemet.

Som utvecklare av Sveriges ledande digitala specialistsystem för akutsjukvård ville vi från Awerias sida självklart stötta Akutläkarpodden att nå ut med detta budskap och är med som sponsorer i veckans avsnitt. Vi hann även växla några ord med David efter podden och passade på att fråga vad Aweria betyder för honom i arbetet som läkare på akuten:

David Edberg, specialistläkare i akutsjukvård, Region Halland och överläkare ambulansen, Västra Götalandsregionen

”Akuten är en högflödesmottagning, med många patienter samtidigt och stort inflöde av nya patienter med olika allvarlighetsgrad av skador och sjukdom. Det ställer stora krav på effektiv logistik för att inte patienter ska bli bortglömda, få vänta för länge eller bli felaktigt prioriterade.

Aweria hjälper mig att ha överblick på vilka patienter som befinner sig på akuten, hur sjuka dom är och därigenom hur jag ska prioritera min tid. Som ledningsläkare kan jag fördela patienterna i våra olika team så att arbetsbördan är jämn, och flytta patienter mellan team om det uppstår flaskhalsar någonstans.

När jag jobbar i team med Aweria kan jag enkelt ordinera läkemedel, provtagning och andra åtgärder. I systemet syns det tydligt att det kommit nya ordinationer så jag behöver inte vara orolig att en ordination missas. Jag kan också enkelt överblicka patientens vitalparametrar, se om det kommit röntgensvar eller lab-svar utan att behöva hoppa in i journalen.

Innan vi hade Aweria arbetade vi med papper och penna, så som många akutmottagningar fortfarande gör idag, och jag är så glad att vi hittat ett lätt och snyggt system som gör vårt arbete så mycket enklare.”

Lyssna på veckans avsnitt av Akutläkarpodden här:

https://akutlakarpodden.libsyn.com/akutliggare