Sjukhusläkaren: Aweria förutsättning för informationsdriven vård

9 november, 2022

Tidningen Sjukhusläkaren var nyligen på plats hos vår kund i Region Halland för att skriva ett reportage om hur de jobbar med data för verksamhetsutveckling – så kallad informationsdriven vård.

En grundförutsättning för att jobba med datadriven forskning och verksamhetsutveckling är att det finns detaljerad data om verksamhet och patientflöden på akutmottagningen. Nyckeln till att få in bra data är att personalen har ett enkelt och användarvänligt it-stöd som registrerar data automatiskt när det används. Aweria ger i detta hänseende dubbla fördelar för akutsjukvården som i realtid har ett digitalt verktyg för översikt, dokumentation, styrning och kommunikation, och samtidigt får tillgång till kvalitativ verksamhetsdata för forskning och utveckling.

– Jag tror inte att någon av oss som jobbar på akutmottagningarna här i Halland skulle kunna fungera i vår kliniska vardag utan det här systemet, säger Ellen Tolestam Heyman

Läs hela artikeln om fördelarna med ett digitalt specialistsystem på akuten och vilka möjligheter det ger för verksamheten i realtid och för forskning, utveckling och AI:

https://www.sjukhuslakaren.se/kan-ai-oka-patientsakerheten/