Aweria Mobile till hjälp under Coronapandemin

När Coronapandemin bröt ut i början av år 2020 kom Aweria Mobile till stor nytta på Umeå Akutmottagning. Aweria Mobile är den mobila lösningen av Aweria för akutmottagningar, för ett flexibelt arbetssätt och patientnära dokumentation och behandling oavsett var patienten befinner sig.

Precis som på många andra ställen flyttades akutmottagningens väntrum utomhus i samband med Coronapandemin, med helt andra förutsättningar. Med hjälp av Aweria Mobile kunde personalen på akutmottagningen registrera patienterna redan innan de blev inkallade att träffa en triagesjuksköterska i ett behandlingstält. Genom Aweria Mobile kunde personalen få en översikt över alla patienter som väntade på att få träffa vårdpersonal och kunde på så sätt planera besöken mer strukturerat. Genom att markera patienter med hög risk för Covid, visste vårdpersonalen i förväg även vilken skyddsutrustning som krävdes vid mötet.

“Aweria Mobile har varit till jättestor nytta! Vi har kunnat planera på ett helt annat sätt jämfört med om vi bara hade haft en stationär dator inne i behandlingstältet”, berättar Ulrika Arvidsson, ledningssjuksköterska på akutmottagningen vid Norrlands Universitetssjukhus.

Region Västerbotten var den första regionen att komma igång med Aweria Mobile och har varit med från starten att ta fram och utveckla produkten. Utöver att vara till hjälp i en förändrad kontext under pandemin finns flera fördelar att använda Aweria Mobile inom akutsjukvården. Då akutsjukvården handlar om att ansvara för flera patienter samtidigt är det till stor fördel att ha ett digitalt verktyg som är lika flexibelt som arbetet på avdelningen. Möjligheten att enkelt ta med sig patientjournalen in till varje patient, utan att först ta sig till en stationär dator, sparar tid och underlättar för patientnära behandling och registrering av patientdata i realtid.

Ulrika beskriver särskilt nyttan vid svårt sjuka patienter som behöver ständig övervakning. Då vårdpersonalen behöver följa med patienten till exempelvis röntgen kan de nu fortsätta behandling och dokumentation under hela händelseförloppet, vilket ökar både effektivitet och patientsäkerhet. Aweria Mobile är ett modernt verktyg som ständigt utvecklas framåt tillsammans med vårdpersonalen.

“Det är roligt att få vara med från början. Generellt blir ju samhället mer mobilt och det här är något som uppskattas av nästa generation”, säger Ulrika.